این زن با مراجعه به بایگانی وزارت نفت پرونده پدر بهنام را یافت و فهمید این مرد قبل از بازنشستگی دوبار درخواست وام بلاعوض را مطرح کرده بود. یکبار به خاطر ابتدای پسرش به بیماری ایدز و یکبار هم برای برگزاری مراسم ختم پسرش که مدتی پیش به خاطر بیماری ایدز جان سپرده بود. با این سرنخ نشانی از خانواده بهنام به دست آمد و این در حالی بود که بهنام چند ماه قبل به خاطر بیماری ایدز جان سپرده بود. با توجه به اینکه بهنام هنگام اهدای عضو مجرد بود و پدر و مادرش رضایت خودشان را از انجام عمل پیوند اعلام کرده بودند پدر بهنام به جرم مخفی نگه داشتن حقیقت بازداشت شد.  وی گفت: قبول دارم ما وضع مالی خوبی نداشتیم ولی نمی دانم چرا پسرم تصمیم گرفت تا کلیه اش را بفروشد. او پول کلیه را برای خودش می خواست و از من خواسته بود تا بیماری او را از دریافت کننده کلیه و خانواده اش پنهان کنم. به این ترتیب پدر بهنام با حکم قضایی به 10 سال زندانمحکوم شد. او با گذراندن دو سوم دوران محکومیتش توانست از عفو مشروط بهره ببرد و آزاد شود.اما در این میان مشخص شد همسر محمد نیز به ایدز مبتلا شده است. به این ترتیب پرونده بار دیگر به جریان افتاد و خانواده محمد که اولیای دم محسوب می شدند به همراه همسر بیمار وی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شدند و به تشریح شکایتشان پرداختند.
در آن جلسه که همسر محمد حضور داشت وکیل مدافع وی و اولیای دم به دفاع پرداخت و به قضات گفت: با توجه به اینکه وزارت بهداشت مسئول احراز هویت اهدا کننده و دریافت کننده اعضا در عمل های جراحی پیوند است به نظر می رسد در این مسئولیت قصور کرده و متوجه آزمایشات اشتباهی اهدا کننده کلیه نشده است. از این رو چون وزارت بهداشت دارای ردیف بودجه است، چنانچه این موضوع اثبات شود به خاطر مرگ محمد و همچنین بیماری همسر وی درخواست دریافت دیه داریم. وی ادامه داد: همسر محمد در این سالها که با بیماری ایدز دست و پنجه نرم می کند به سختی زندگی اش را می گذراند. او خسارت زیادی را متحمل شده و بهنام مقصر اصلی این ماجراست. به همین خاطر ما درخواست دریافت دیه کامل محمد و دیه جبران خسارت های همسرش را از صندوق بیت المال داریم. در پایان جلسه هیات قضایی حکم به پرداخت دو دیه کامل از صندوق بیت المال صادر کردند اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد.  اولیای دم در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شدند و بار دیگر به تشریح شکایتشان پرداختند. آنها خواستند تا دیه از صندوق بیت المال به آنها پرداخت شود. همسر محمد نیز گفت تحت تاثیر بیماری ایدز به سختی زندگی اش را می گذراند و درخواست دیه را مطرح کرد. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و حکم به پرداخت دو دیه کامل از صندوق بیت المال را صادر کردند.

منبع

[باربری شریعتی]  [اتوبار شریعتی ] [حمل و نقل ] [باربری شریعتی]  [اتوبار شریعتی]  [ حمل بار شهرستان]  [باربری تهران]  [اتوبار تهران]